ad

O nás

Vážení priatelia, športovci,

s hrdosťou vám predstavujeme nový projekt pod názvom Záložná stránka vojakov v zálohe.

A prečo práve “Záložná stránka“?

Všetci veľmi dobre vieme, že spôsob práce ústredných orgánov SZVvZ sa dlhodobo nemení a už roky takpovediac prešľapujú na mieste bez väčšieho záujmu o progres, o zatraktívnenie súťažných disciplín, či aspoň o náznak nejakého marketingu, ktorým by podporili túto športovú organizáciu. Navyše ich konanie je maximálne nepružné, pričom často spochybňuje vlastné stanovy a regule.

Preto vznikla v uplynulom roku (2015) iniciatíva športovcov organizovaných v tomto združení, ktorá si vzala za úlohu zmeniť tento stav a priniesť trochu čerstvého vzduchu do činnosti SZVvZ. Jednou z prvých aktivít smerujúcich k uvedenému cieľu je práve táto internetová stránka, ktorá má ambíciu stať sa atraktívnou komunikačnou platformou pre športovcov a súčasne poskytovať kompletný informačný servis na úrovni, ktorú si členovia SZVvZ zaslúžia. Tento projekt má predstavovať alternatívu voči oficiálnej stránke zväzu, ktorá podľa nášho názoru, ani zďaleka neposkytuje uvedený servis na dostatočnej úrovni.

Treba však jednoznačne zdôrazniť, že k tomuto kroku sme pristúpili až na základe viacerých predchádzajúcich neúspešných pokusoch ponúknuť tento projekt riadiacim orgánom Zväzu.

Záložná stránka vojakov v zálohe je komunitným projektom a iniciatívou skupiny športovcov združených v Slovenskom zväze vojakov v zálohe. Všetky informácie uvedené na tejto stránke majú iba informatívny charakter a v žiadnom prípade nekomunikujú oficiálne stanoviská riadiacich orgánov SZVvZ. Oficiálnym komunikačným kanálom zväzu je stránka www.szvvz.sk.

A čo teda budú môcť športovci na našich stránkach nájsť?

 • Informačný servis na úrovni správ a noviniek z prostredia SZVvZ
 • Priestor pre tých, ktorí budú mať záujem vyjadriť svoj názor a postoje vo forme blogu
 • Propozície a výsledkový servis – časom počítame so zaraďovaním technických noviniek ako je napríklad live scoring system, live streaming z pretekov, atď.
 • Štatistiky
 • Sieň slávy SZVvZ
 • Kalendár súťaží
 • Register strelníc s kontaktnými a navigačnými údajmi
 • Mediálna časť – foto a videoarchív
 • Dokumenty SZVvZ – všetky verejne dostupné dokumenty SZVvZ (vrátane tých, ktoré sa na oficiálnej stránke zväzu nevyskytujú) ako sú stanovy, zápisy zo zasadnutí a ďalšie
 • Burza
 • Diskusné fórum
 • Ankety / hlasovanie k rôznym témam
 • Napojenie na sociálne siete
 • atď.

2016 Powered By Wordpress.