ad

Sponzoring, dary

Vážení priatelia,

nakoľko je naša stránka komunitný projekt, ktorý nie je podporovaný Zväzom, nezaobíde sa bez širšej finančnej participácie zo strany zriaďovateľa a administrátora v jednej osobe.

Preto všetkým tým, ktorí neváhali pomôcť a finančne podporiť tento projekt a aktivity s ním súvisiace, patrí

V E Ľ K É   P O Ď A K O V A N I E

Menovite sú to títo naši členovia a kamaráti:

Martin Böhm Ondrej Žigray František Melicher Juraj Haršány Jozef Jancek
Peter Gajdošech Janka Zdichavská Stanislav Purgat Jozef Očkaják Marián Slaničan
Milan Daňo ml. Anonymný darca

Ďalej patrí vďaka všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou zaslúžili o rozvoj tejto našej stránky. Či už nejakým tým článkom, výsledkami, zaslaním fotografií z pretekov, či poskytnutím informácií dôležitých pre tvorbu obsahu stránky alebo čo i len radou.

Sú to títo naši členovia a kamaráti v abecednom poradí a bez titulov:

Ľubomír Bartovič, Radovan Bartovič, Štefan Buberník, Martin Böhm, Milan Daňo ml., Róbert Dargaj, Matej Dolník, Lenka Frkáňová, Vladimír Gál, Juraj Haršány, Václav Hřích, Jozef Jancek, Oskar Kadlec, Edo Lipovský, Jozef Očkaják, Bohuslav Oščádal, Mária “Ria” Rajecká, Marián Slaničan, Peter Slašťan, Zuzana Šimeková, Janka Zdichavská, Soňa Zverková a Ondrej Žigray

a samozrejme aj všetkým ostatným nemenovaným, ktorí sa zapájajú do diskusií pod článkami alebo vo fóre. Ak sme na niekoho zabudli vopred sa ospravedlňujeme a chybu samozrejme promptne napravíme… :-)

2016 Powered By Wordpress.