ad

Superpohár Záložnej stránky vojakov v zálohe

Jednou z nosných činností, ktorými sa náš projekt – Záloha vojakov v zálohe – chce zaoberať je Sports Development. Čo to v praxi znamená? Treba to vnímať ako súhrn aktivít smerujúcich k rozvoju nášho športu, našej materskej organizácie, našich súťaží. Chceme sa pokúsiť trochu oživiť celú našu športovú činnosť a zatraktívniť ju viac smerom k potencionálnym novým záujemcom o členstvo v KVvZ, ale aj smerom k stávajúcim členom našej organizácie.

Preto sme sa rozhodli v tomto smere priniesť jednu “z prvých lastovičiek” a počnúc touto sezónou udeľovať najlepšiemu a súčasne najuniverzálnejšiemu a najaktívnejšiemu strelcovi z našich radov úplne nové ocenenie – putovný Superpohár Záložnej stránky vojakov v zálohe.

A na základe akého kritéria sa bude udeľovať?

Zhrnutie pravidiel

Automaticky v tabuľke vyhodnocujeme všetkých strelcov, ktorí sa zapojili v rámci kvalifikačných pretekov aspoň do jednej z disciplín:

  • strelecký trojboj – kategória Pištoľ
  • strelecký trojboj – kategória Revolver
  • samonabíjacia zbraň vz. 58 – kategória Standard
  • samonabíjacia zbraň vz. 58 – kategória Open
  • strelecký viacboj – kategória Jednotlivci

Každú položku v tabuľke pritom tvorí hodnota, ktorá je súčtom troch najlepších výsledkov strelca v danej kategórii danej disciplíny – to jest hodnota určujúca poradie v kvalifikačnej tabuľke MSR.

Do súčtu každému strelcovi započítavame:

  • lepší kvalifikačný výsledok z jednej z dvoch kategórií streleckého trojboja
  • lepší kvalifikačný výsledok z jednej z dvoch kategórií streľby zo samonabíjacej zbrane vz. 58
  • kvalifikačný výsledok zo streleckého viacboja, kategórie Jednotlivci

Nakoľko kladieme veľký dôraz práve na zásady fair play, ako navrhovateľ tohto ocenenia si vyhradzujeme právo rozhodnúť o penalizácii, resp. neudelení ceny z dôvodu podozrenia na nešportové správanie, či zámerné porušenie pravidiel v niektorých z kvalifikačných pretekoch.

Tieto stručné pravidlá sú platné pre nultý ročník Superpohára, t.j. pre rok 2016. Do budúcej sezóny pripravujeme drobné zmeny a vylepšenia.

Náš zámer

Ako je zrejmé, je to ocenenie, za ktorým sú hodiny strávené na strelnici, kilometre nacestované po slovenských cestách, kilogramy vystrieľaného streliva a určite aj nemalé financie. A častokrát aj vyčítavé pohľady rodinných príslušníkov. Ale jedno predovšetkým - je za ním veľká láska k streleckému športu.

A čo je cieľom tohto ocenenia? V podstate chceme aj týmto spôsobom športovcov motivovať k zapájaniu sa do čo najširšieho spektra súťaží. Čím viac športovcov sa bude zapájať, tým bude väčšia konkurencia, tým viac sa budú zlepšovať výkony, tým cennejšie budú víťazstvá a tým bude aj vyššia športová úroveň jednotlivých pretekov. No a so zvyšujúcou sa úrovňou sa bude zvyšovať atraktivita nášho športu, našej organizácie. Atraktivita pre potenciálnych nových členov, pre potenciálnych sponzorov, partnerov, supporterov, pre inzerentov, médiá, atď.

Konečné poradie nultého ročníka Superpohára

Vysvetlivky:
3BP - Strelecký trojboj - kategória Pištoľ, 3BR - Strelecký trojboj - kategória Revolver, 58S - Streľba zo samonabíjacej zbrane - kategória Standard, 58O - Streľba zo samonabíjacej zbrane - kategória Open, VBJ - Strelecký viacboj - jednotlivci, SUM - celkový súčet troch hodnôt pozostávajúci z vyššej hodnoty z dvoch kategórii trojboja, vyššej hodnoty z dvoch kategórií "päťdesiatosmičky" a hodnoty z viacboja jednotlivcov.

P Priezvisko Meno Nar Klub 3BP 3BR 58S 58O VBJ SUM
1 DAŇO Milan 1980 KVvZ-002-BA 1022 1002 823 0 1381,55 3226,55
2 SLANIČAN Marián 1982 KVvZ-050-ZA 1021 992 837 813 1285,15 3143,15
3 HAMADEJ Vladimír 1967 KVvZ-030-KE 579 914 843 837 1362,97 3119,97
4 JANCEK Jozef 1971 KVvZ-050-ZA 918 1020 820 819 1263,87 3103,87
5 BARTOVIČ Radovan 1982 KVvZ-001-BA 950 952 828 545 1267,84 3047,84
6 ŠIMEKOVÁ Zuzana 1980 KVvZ-002-BA 935 965 817 832 1244,44 3041,44
7 LIPOVSKÝ Eduard 1952 KVvZ-002-BA 930 935 829 823 1253,95 3017,95
8 BECA Pavol 1967 KVvZ-030-KE 908 944 819 785 1254,91 3017,91
9 DAŇO Milan 1950 KVvZ-002-BA 892 289 802 0 1289,45 2983,45
10 PARÍZEK Peter 1958 KVvZ-001-BA 915 928 801 0 1250,28 2979,28
11 HUTÁR Róbert 1979 KVvZ-088-TT 909 922 833 832 1122,48 2877,48
12 KNIES Stanislav 1964 KVvZ-001-BA 864 0 807 800 1190,09 2861,09
13 BABOŠ Tomáš 1999 KVvZ-030-KE 971 1006 527 544 1145,49 2695,49
14 BRUGOŠ Peter 1951 KVvZ-034-KE 846 934 537 547 1188,83 2669,83
15 PALOČKO Tomáš 1991 KVvZ-024-PO 511 0 834 833 1156,95 2501,95
16 OČKAJÁK Jozef 1984 KVvZ-050-ZA 947 973 274 272 1200,04 2447,04
17 KOMPAN Marián 1956 KVvZ-050-ZA 908 929 268 0 1214,58 2411,58
18 HAMADEJ Matej 1965 KVvZ-030-KE 271 0 829 824 1213,50 2313,50
19 DUCHOSLAV Dávid 1985 KVvZ-024-PO 941 964 0 0 1320,86 2284,86
20 MARTINEC Andrej 1976 KVvZ-008-BA 573 0 496 0 1214,07 2283,07
21 HRUŠKA Karol 1954 KVvZ-034-KE 942 930 0 0 1292,14 2234,14
22 DARGAJ Róbert 1976 KVvZ-034-KE 250 917 0 0 1292,63 2209,63
23 ŽAMBOCH Vlastimil 1954 KVvZ-008-BA 0 0 818 838 1360,08 2198,08
24 PURGAT Stanislav 1966 KVvZ-006-BA 0 0 847 850 1318,11 2168,11
25 ORAVEC Juraj st. 1962 KVvZ-002-BA 963 912 785 813 375,61 2151,61
26 ŠTEFANICA Miroslav 1963 KVvZ-008-BA 0 0 819 814 1330,65 2149,65
27 KNÁPEK Jozef 1948 KVvZ-051-BB 877 896 0 0 1249,97 2145,97
28 GÁBOR Branislav 1958 KVvZ-051-BB 903 910 0 0 1226,88 2136,88
29 KRANKUS Dušan 1946 KVvZ-034-KE 901 900 0 0 1215,62 2116,62
30 ZÁVODNÝ Marián 1985 KVvZ-002-BA 812 0 260 227 1039,28 2111,28
31 KOMOROWSKI Henrich 1957 KVvZ-006-BA 0 0 828 843 1265,36 2108,36
32 GUBO Marek 1981 KVvZ-006-BA 0 0 845 833 1259,59 2104,59
33 MARTIŠEK Peter 1967 KVvZ-077-BA 0 0 824 823 1277,67 2101,67
34 ZDICHAVSKÁ Janka 1963 KVvZ-001-BA 0 0 842 844 1249,13 2093,13
35 ONDROVIČ Jozef 1978 KVvZ-008-BA 0 0 822 837 1255,58 2092,58
36 SLAŠŤAN Peter 1975 KVvZ-008-BA 0 0 809 823 1257,81 2080,81
37 KIRTH Róbert st. 1972 KVvZ-077-BA 0 0 825 829 1245,84 2074,84
38 ANDELEK Milan 1967 KVvZ-008-BA 0 0 805 830 1234,37 2064,37
39 GAZDAGOVÁ Tatiana 1973 KVvZ-034-KE 881 0 0 0 1172,14 2053,14
40 ORAVEC Juraj ml. 1994 KVvZ-002-BA 858 0 810 811 366,37 2035,37
41 TÓTH Ján 1953 KVvZ-008-BA 0 0 811 822 1207,11 2029,11
42 FRKÁŇOVÁ Lenka 1983 KVvZ-018-ZA 921 0 0 0 1075,23 1996,23
43 HRČKOVÁ Kristína 1982 KVvZ-002-BA 863 0 511 0 614,51 1988,51
44 DOLINSKÝ Ľubomír 1975 KVvZ-034-KE 889 0 0 0 1084,40 1973,40
45 KVANTA Michal 1965 KVvZ-008-BA 0 0 810 807 1161,65 1971,65
46 IHNÁT Peter 1967 KVvZ-024-PO 801 0 0 0 1169,00 1970,00
47 SEMAN Milan 1960 KVvZ-034-KE 872 0 270 0 823,31 1965,31
48 KOMOROWSKI Tomáš 1992 KVvZ-006-BA 0 0 785 814 1090,01 1904,01
49 HRČKA Igor 1955 KVvZ-002-BA 828 0 735 0 295,35 1858,35
50 HARŠÁNY Juraj 1979 KVvZ-088-TT 975 964 865 876 0 1851,00
51 ORIHEL Ivan 1952 KVvZ-006-BA 0 0 773 787 1056,42 1843,42
52 OBROČNIK Jozef 1961 KVvZ-006-BA 0 0 784 0 1055,01 1839,01
53 ŽIGRAY Ondrej 1981 KVvZ-103-TT 1010 986 0 826 0 1836,00
54 SUROVÝ Ján 1963 KVvZ-017-BA 979 926 834 0 0 1813,00
55 ĎURČO Igor 1958 KVvZ-012-BA 934 962 847 848 0 1810,00
56 MIKLÁŠ Igor 1992 KVvZ-002-BA 0 0 791 0 986,61 1777,61
57 STROMP Gabriel 1969 KVvZ-034-KE 255 577 0 0 1187,68 1764,68
58 CINGEL Martin 1974 KVvZ-063-BA 0 0 531 0 1195,97 1726,97
59 BÖHM Martin 1969 KVvZ-008-BA 960 963 0 760 0 1723,00
60 MACHALÍKOVÁ Viera 1967 KVvZ-008-BA 0 0 530 0 1163,75 1693,75
61 NEŠČÁK Stanislav 1964 KVvZ-063-BA 0 0 496 0 1125,06 1621,06
62 BABIC Vladimír 1970 KVvZ-014-BB 285 0 0 0 1322,01 1607,01
63 SCHNEIDER Peter 1949 KVvZ-002-BA 905 805 677 697 0 1602,00
64 HUČKO Karol 1956 KVvZ-008-BA 884 866 649 0 0 1533,00
65 VÁCLAVÍK František 1963 KVvZ-014-BB 291 310 0 0 1208,90 1518,90
66 HAMADEJOVÁ Simona 1990 KVvZ-030-KE 263 0 0 0 1247,15 1510,15
67 ŠIMONIČ Miroslav 1983 KVvZ-008-BA 0 0 275 0 1217,86 1492,86
68 MARŠÁLEK Rastislav 1972 KVvZ-001-BA 973 979 0 500 0 1479,00
69 SLADKÝ Martin 1970 KVvZ-008-BA 0 0 230 118 1224,31 1454,31
70 ANDELEKOVÁ Oľga 1971 KVvZ-008-BA 0 0 256 281 1130,46 1411,46
71 ŠIMO Ivan 1966 KVvZ-008-BA 0 0 777 772 601,36 1378,36
72 BASÁR Peter 1987 KVvZ-077-BA 0 0 258 0 1110,69 1368,69
73 ŠTOFIRA Jozef 1964 KVvZ-008-BA 0 0 505 529 832,89 1361,89
74 KUKUČKA Viktor 1975 KVvZ-008-BA 0 0 0 0 1314,07 1314,07
75 VAJDA Marek 1979 KVvZ-018-ZA 0 0 0 0 1313,18 1313,18
76 ČEMAN Pavel 1955 KVvZ-014-BB 0 0 0 0 1309,43 1309,43
77 KIRTH Róbert ml. 1991 KVvZ-077-BA 0 0 0 0 1292,03 1292,03
78 KOŠTIAL Marián 1970 KVvZ-051-BB 521 0 0 0 770,20 1291,20
79 FLAŠKA Jaroslav 1954 KVvZ-051-BB 551 0 0 0 728,09 1279,09
80 BLÁHA Vladislav 1956 KVvZ-001-BA 0 0 0 0 1269,15 1269,15
81 KIERNOSZ Pavol 1977 KVvZ-034-KE 537 0 211 0 514,99 1262,99
82 LUČKAY Ján 1971 KVvZ-034-KE 0 0 0 0 1258,26 1258,26
83 UŠÁK František 1960 KVvZ-001-BA 0 0 648 0 608,11 1256,11
84 HORVÁT Peter 1979 KVvZ-012-BA 0 0 0 0 1252,12 1252,12
85 RÁCZ Radovan 1992 KVvZ-077-BA 0 0 252 0 996,74 1248,74
86 MERTL Zdeno 1971 KVvZ-018-ZA 0 0 0 0 1248,72 1248,72
87 ECKER Július 1970 KVvZ-012-BA 0 0 0 0 1232,15 1232,15
88 VRABEC Jaroslav 1967 KVvZ-018-ZA 0 0 0 0 1228,17 1228,17
89 BALÁSZ Ladislav 1953 KVvZ-014-BB 0 0 0 0 1220,33 1220,33
90 KIRTH Peter ml. 1989 KVvZ-077-BA 0 0 0 0 1219,28 1219,28
91 BOŽÍK Michal 1974 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 1215,34 1215,34
92 SEKVENCOVÁ Dana 1966 KVvZ-001-BA 0 0 0 0 1208,71 1208,71
93 MACHALÍKOVÁ Zuzana 1976 KVvZ-008-BA 0 0 0 0 1199,06 1199,06
94 HRABČÁK Rastislav 1974 KVvZ-024-PO 0 0 0 0 1198,69 1198,69
95 ECKER Karol 1965 KVvZ-012-BA 0 0 0 0 1198,05 1198,05
96 KIRTH Peter st. 1968 KVvZ-077-BA 0 0 801 809 384,57 1193,57
97 HAMAR Vladimír 1967 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 1191,37 1191,37
98 UJČEKOVÁ Viera 1985 KVvZ-018-ZA 0 0 0 0 1191,01 1191,01
99 KLOUČEK Dušan 1956 KVvZ-001-BA 0 0 804 769 373,72 1177,72
100 ANDREJUV Martin 1971 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 1174,10 1174,10
101 KALOUS Zdeno 1964 KVvZ-018-ZA 0 0 0 0 1163,21 1163,21
102 FRAŇO Marián 1969 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 1152,85 1152,85
103 MESÁROŠ Gábor 1982 KVvZ-012-BA 0 0 0 0 1152,03 1152,03
104 KOPECKÁ Beáta 1981 KVvZ-002-BA 0 0 0 0 1132,74 1132,74
105 OŤAPKA Martin 1977 KVvZ-063-BA 0 0 0 0 1128,23 1128,23
106 HUTÁR Stanislav 1952 KVvZ-088-TT 286 0 0 839 0 1125,00
107 CHRÍBIK Ľubomír 1959 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 1122,48 1122,48
108 HALECKÝ Maroš 1976 KVvZ-024-PO 0 0 0 0 1114,78 1114,78
109 HROMADA Ivan 1956 KVvZ-051-BB 0 0 0 0 1108,30 1108,30
110 ČERMAN Jaroslav 1975 KVvZ-099-NR 883 0 224 0 0 1107,00
111 PETRA Marek 1975 KVvZ-099-NR 848 0 0 246 0 1094,00
112 KOZLÍK Boris 1980 KVvZ-065-ZA 253 0 0 0 835,95 1088,95
113 ILIŤOVÁ Michaela 1992 KVvZ-063-BA 0 0 0 0 1083,39 1083,39
114 ROGEL Jakub 1992 KVvZ-077-BA 0 0 0 0 1059,72 1059,72
115 CINGELOVÁ Kristína 1989 KVvZ-063-BA 0 0 173 0 875,59 1048,59
116 ZÁBOJNÍK Daniel 1978 KVvZ-065-ZA 249 0 0 0 794,89 1043,89
117 JANKOVIČOVÁ Alena 1978 KVvZ-002-BA 0 0 0 0 1036,59 1036,59
118 HÉŽELOVÁ Katarína 1984 KVvZ-034-KE 0 0 0 0 1035,88 1035,88
119 KOMOROWSKI Martin 1982 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 1018,00 1018,00
120 DOLNÍK Matej 1991 KVvZ-099-NR 1015 992 0 0 0 1015,00
121 PAVLOVČÍK Jozef 1964 KVvZ-030-KE 997 1005 0 0 0 1005,00
122 BUBERNÍK Štefan 1961 KVvZ-095-BA 932 995 0 0 0 995,00
123 DOLNÍKOVÁ Eva 1959 KVvZ-099-NR 975 936 0 0 0 975,00
124 HUTÁR Dušan 1963 KVvZ-103-TT 927 968 0 0 0 968,00
125 DENCI Daniel 1971 KVvZ-027-KE 966 878 0 0 0 966,00
126 TOMAN Stanislav 1980 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 963,17 963,17
127 KOLLÁRIK Miroslav 1964 KVvZ-004-BA 947 958 0 0 0 958,00
128 SLOBODA Miroslav 1972 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 956,91 956,91
129 TUŠÍK Emil 1952 KVvZ-027-KE 952 908 0 0 0 952,00
130 JUNÁS Ivan 1964 KVvZ-088-TT 922 935 0 0 0 935,00
131 PAVLÍK Vladimír 1951 KVvZ-014-BB 0 0 0 0 923,99 923,99
132 BRUNNEROVÁ Anna 1999 KVvZ-002-BA 923 895 0 0 0 923,00
133 MAGÁT Róbert 1971 KVvZ-065-ZA 251 0 0 0 669,94 920,94
134 MELICHER František 1970 KVvZ-008-BA 913 916 0 0 0 916,00
135 ULMANN Karel 1950 KVvZ-034-KE 859 913 0 0 0 913,00
136 KRAJŇANSKÝ Peter 1967 KVvZ-001-BA 0 0 0 0 912,58 912,58
137 FARSKÝ Dušan 1951 KVvZ-002-BA 908 874 0 0 0 908,00
138 BYSTRICKÝ Gabriel 1951 KVvZ-008-BA 905 0 0 0 0 905,00
139 KOLLÁRIK Richard 1998 KVvZ-004-BA 899 905 0 0 0 905,00
140 RAJECKÁ Mária 1966 KVvZ-002-BA 904 899 0 0 0 904,00
141 ORAVEC Marián 1989 KVvZ-103-TT 901 0 0 0 0 901,00
142 DOLNÍK Jozef 1947 KVvZ-099-NR 865 891 0 0 0 891,00
143 KUDĚLKA Peter 1987 KVvZ-030-KE 888 0 0 0 0 888,00
144 TIŽA Ján 1956 KVvZ-027-KE 884 887 0 0 0 887,00
145 HOJO Augustín 1975 KVvZ-050-ZA 872 873 0 0 0 873,00
146 JURKOVIČOVÁ Zuzana 1955 KVvZ-008-BA 868 0 0 0 0 868,00
147 GÁL Vladimír 1949 KVvZ-099-NR 866 433 0 0 0 866,00
148 GAJDOŠ Ján 1974 KVvZ-077-BA 0 0 219 0 642,18 861,18
149 RYBÁR Miloslav 1965 KVvZ-008-BA 860 0 0 0 0 860,00
150 TOMAŠKIN Ján 1950 KVvZ-051-BB 854 0 0 0 0 854,00
151 PRNA Jozef 1957 KVvZ-008-BA 848 0 0 0 0 848,00
152 HARAMIA Stanislav 1964 KVvZ-069-BA 0 0 0 843 0 843,00
153 FRAŇO Marián 1964 KVvZ-088-TT 0 0 840 278 0 840,00
154 PRIPUTEN Július 1944 KVvZ-024-PO 815 834 0 0 0 834,00
155 ŠIMANSKÝ Miroslav 1960 KVvZ-069-BA 0 0 833 257 0 833,00
156 ŠUKO Róbert 1979 KVvZ-008-BA 0 0 0 0 828,73 828,73
157 GAŠPAROVIČOVÁ Dana 1991 KVvZ-063-BA 0 0 0 0 828,61 828,61
158 ZAJÍČEK Martin 1974 KVvZ-017-BA 0 0 818 0 0 818,00
159 HALECKÝ Miloš 1978 KVvZ-024-PO 0 0 0 0 817,12 817,12
160 VADINA Jozef 1959 KVvZ-024-PO 813 0 0 0 0 813,00
161 PAPÍK Štefan 1980 KVvZ-088-TT 0 809 0 0 0 809,00
162 ARGALÁŠ Ladislav 1973 KVvZ-008-BA 798 760 0 0 0 798,00
163 KRAJČOVIČ Tomáš 1986 KVvZ-012-BA 0 0 494 798 0 798,00
164 BALCÁR Miroslav 1957 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 789,12 789,12
165 MECKA Ján 1965 KVvZ-097-BA 0 0 0 0 781,22 781,22
166 PARAJKA Jozef 1953 KVvZ-063-BA 0 0 771 0 0 771,00
167 NEMČÍK Marek 1966 763 0 0 0 0 763,00
168 MACHÁČEK Radomír 1968 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 762,42 762,42
169 PARACKA Juraj 1976 KVvZ-024-PO 0 0 0 0 752,36 752,36
170 BERČAČIN Peter 1948 KVvZ-003-BA 0 0 745 745 0 745,00
171 SZIKHART Vojtech 1969 KVvZ-001-BA 0 738 0 0 0 738,00
172 KYŠKA Jaroslav 1957 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 730,09 730,09
173 ZIMANOVÁ Veronika 1984 KVvZ-008-BA 0 0 0 0 722,77 722,77
174 AZÓR Marián 1965 KVvZ-091-NR 717 0 0 0 0 717,00
175 SZABO Matej 1986 KVvZ-002-BA 100 0 0 0 612,47 712,47
176 ČIERNY Daniel 1997 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 705,22 705,22
177 ANDREJUV Marek 1997 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 699,50 699,50
178 VARSÁNYI Pavel 1971 KVvZ-097-BA 0 0 0 0 694,10 694,10
179 POSPÍŠIL Vladimír 1949 KVvZ-001-BA 690 0 0 0 0 690,00
180 FULLA Róbert 1968 KVvZ-008-BA 0 0 662 0 0 662,00
181 ŠATEK Rastislav 1991 KVvZ-034-KE 630 0 0 0 0 630,00
182 MAŤÁŠ Štefan 1948 KVvZ-003-BA 0 0 627 0 0 627,00
183 JURKÁČEK Pavol 1957 KVvZ-085-BA 333 0 280 279 0 613,00
184 KRÚTKA Zuzana 1975 KVvZ-095-BA 0 0 0 0 605,69 605,69
185 HURČIK Gabriel 1951 KVvZ-030-KE 0 0 246 0 340,82 586,82
186 KOMOROWSKA Veronika 1987 KVvZ-006-BA 0 0 0 0 584,63 584,63
187 MINÁRIK Ladislav 1965 KVvZ-099-NR 574 0 0 0 0 574,00
188 FOLTÝN Marián 1956 KVvZ-069-BA 0 0 0 549 0 549,00
189 KOŠMAN Ján 1981 KVvZ-008-BA 251 0 295 0 0 546,00
190 BARTOVIČ Juraj 1970 KVvZ-001-BA 0 0 537 0 0 537,00
191 VLŽÁK Ľudovít 1956 KVvZ-050-ZA 532 0 0 0 0 532,00
192 MAGNUS Michal 1960 KVvZ-024-PO 531 0 0 0 0 531,00
193 ČONKA Ladislav 1979 KVvZ-014-BB 0 0 0 0 527,00 527,00
194 VLŽÁK Ľudovít 1981 KVvZ-050-ZA 520 0 0 0 0 520,00
195 LÍŠKA Daniel 1949 KVvZ-008-BA 0 0 515 0 0 515,00
196 NEŠČÁK Michal 1996 KVvZ-063-BA 0 0 206 0 305,16 511,16
197 KLAČMAN Rastislav 1975 KVvZ-088-TT 0 0 0 501 0 501,00
198 TAKÁČ Ivan 1964 KVvZ-088-TT 0 0 495 0 0 495,00
199 TOMAŠOVIČ Jozef 1964 0 0 483 0 0 483,00
200 KRÚŽEK Samuel 2002 KVvZ-017-BA 0 0 442 0 0 442,00
201 ŠEBÍK Ivan 1974 KVvZ-018-ZA 0 0 0 0 434,24 434,24
202 BISTÁK Michal 1982 KVvZ-103-TT 429 0 0 0 0 429,00
203 ŠTEFANOVIČ Marián 1984 KVvZ-034-KE 198 0 229 0 0 427,00
204 ŠINKA Ladislav 1983 KVvZ-091-NR 415 0 0 0 0 415,00
205 DZUREJ Michal 1981 KVvZ-099-NR 232 0 0 175 0 407,00
206 KOKOŠKA Martin 1993 KVvZ-012-BA 0 0 0 0 399,63 399,63
207 FEHÉR Igor 1975 0 0 0 0 392,98 392,98
208 KOŠA Eduard 1960 KVvZ-019-ZA 0 0 0 0 385,85 385,85
209 TIMKO Mikuláš 1979 KVvZ-001-BA 0 0 385 206 0 385,00
210 KOKOŠKA Vladimír 1967 KVvZ-012-BA 0 0 0 0 383,00 383,00
211 MICENKO Martin 1976 KVvZ-097-BA 0 0 0 0 371,01 371,01
212 KAMENIŠČÁK Dušan 1957 KVvZ-020-ZA 0 0 0 0 363,28 363,28
213 ŠEGITA Miroslav 1970 KVvZ-004-BA 0 0 0 0 335,11 335,11
214 FORTUNA Dušan 1962 KVvZ-034-KE 323 0 0 0 0 323,00
215 KALOUSOVÁ Ingride 1970 KVvZ-020-ZA 0 0 0 0 318,68 318,68
216 LENG Ján 1952 KVvZ-093-KE 264 303 0 0 0 303,00
217 ŠUŠKO Ondrej 1975 0 0 0 0 301,34 301,34
218 FEHÉR Alexander 1951 0 0 0 0 295,65 295,65
219 KOMPÁN Jozef 1988 KVvZ-050-ZA 294 0 0 0 0 294,00
220 KSENIČ Kamil 1967 0 0 0 0 293,00 293,00
221 LATOŠ Štefan 1971 KVvZ-065-ZA 0 0 0 0 286,86 286,86
222 JAŠICA Marián 1970 282 0 0 0 0 282,00
223 ŠATEK Stanislav 1964 KVvZ-034-KE 281 0 0 0 0 281,00
224 MATIJOVÁ Ľubomíra 280 0 0 0 0 280,00
225 BENIAČ Juraj 1978 KVvZ-065-ZA 0 0 0 0 278,83 278,83
226 ZACHARDA Karol 1973 KVvZ-077-BA 0 0 0 0 272,64 272,64
227 HARŠÁNY Jozef 1960 KVvZ-066-BA 269 0 0 0 0 269,00
228 SCHMAUS Tibor 1959 KVvZ-001-BA 0 0 261 0 0 261,00
229 ŠEGITA Martin 1996 KVvZ-004-BA 0 0 0 0 258,61 258,61
230 ŠIMKO Lukáš 1987 KVvZ-106-BA 0 0 255 0 0 255,00
231 JURSA Štefan 1950 KVvZ-069-BA 255 0 0 0 0 255,00
232 STRASSBURGER Richard 1972 KVvZ-034-KE 254 0 0 0 0 254,00
233 KADLEC Oskar 1965 KVvZ-008-BA 253 0 0 0 0 253,00
234 ZVERKOVÁ Soňa 1970 KVvZ-001-BA 0 0 253 0 0 253,00
235 BALÁZS Ladislav ml. 1985 KVvZ-008-BA 0 0 245 0 0 245,00
236 HLAVA Jaroslav 1970 KVvZ-065-ZA 0 0 0 0 242,03 242,03
237 TRNKA Jozef 1959 238 0 0 0 0 238,00
238 SLADKÁ Marcela 1978 KVvZ-008-BA 0 0 0 0 234,96 234,96
239 MESÁROŠ Ľubomír 1955 234 0 0 0 0 234,00
240 BALÁZS Ladislav st. 1961 KVvZ-008-BA 0 0 232 0 0 232,00
241 GODOVIČ Michal 1986 KVvZ-063-BA 0 0 231 0 0 231,00
242 KURIAN Ľubomír 1982 KVvZ-034-KE 230 0 0 0 0 230,00
243 MENDEL Peter 1974 KVvZ-008-BA 0 0 227 0 0 227,00
244 MACHALÍK Vladimír 1955 KVvZ-008-BA 0 0 224 0 0 224,00
245 HLINČÍK Ľuboš 1966 KVvZ-088-TT 0 0 0 221 0 221,00
246 HAJMÁSSY Peter 1957 KVvZ-008-BA 0 0 146 219 0 219,00
247 KOZÁČEK Roman 1978 KVvZ-065-ZA 218 0 0 0 0 218,00
248 TEŠOVIČ Ivan 1944 KVvZ-008-BA 0 0 208 0 0 208,00
249 SRBA Radovan 1976 KVvZ-017-BA 0 0 202 0 0 202,00
250 CZANNER František 1976 KVvZ-097-BA 0 0 0 187 0 187,00
251 HOLUBČÍK František 1982 KVvZ-050-ZA 186 0 0 0 0 186,00
252 POLAKOVIČ Miroslav 1968 KVvZ-002-BA 0 0 185 0 0 185,00
253 BENKOVSKÝ Štefan 1986 KVvZ-106-BA 0 0 182 0 0 182,00
254 GAJDOŠOVÁ Miroslava 1975 KVvZ-077-BA 0 0 173 0 0 173,00
255 UHER Roman 1972 169 0 0 0 0 169,00
256 GULDAN Michal 1983 KVvZ-097-BA 0 0 135 0 0 135,00
257 ZVERKO Fedor 1946 KVvZ-030-KE 0 0 133 0 0 133,00
258 KRKOŠKO Marián 1951 KVvZ-106-BA 0 0 0 129 0 129,00
259 DŽUPA František 1955 0 0 0 0 119,00 119,00
260 TAUBER Miroslav KVvZ-103-TT 117 0 0 0 0 117,00

Dátum aktualizácie: 4. september 2016


2016 Powered By Wordpress.